جفت گيری روباه

۱۳۹۹/۵/۱۴

تولید مثل روباه

روباه قرمز

روباه قرمز تولید مثل روباه جفت گیری روباه

روباه قرمز یک بار در سال در طول زمستان بین ماه های دی و اسفند جفت گیری می کند. روباه های قرمز معمولا با چند روباه مختلف جفت گیری می کند. ولی وقتی که یک روباه نر و ماده فرایند تولید مثل را شروع می کنند ، برای سه هفته با هم هستند. در طول این سه هفته این جفت با هم شکار می کنند و یک لانه ی مناسب پیدا می کنند. روباه ها در طول تولید مثل سرو صدای زیادی ایجاد می کنند. دوره ی حاملگی روباه 52روز است. در هر بار زایمان روباه بین 4 تا 9 بچه به دنیا می آورد.

روباه خاکستری

روباه خاکستری روباه تولید مثل روباه جفت گیری روباه

جفت گیری روباه خاکستری درست مانند روباه قرمز است با این حال ،‌ روباه خاکستری فقط با یک روباه جفت گیری می کند و با آن تا آخر عمر باقی می ماند. برخلاف روباه قرمز ،‌ روباه خاکستری نر در بزرگ کردن بچه هایش به روباه ماده کمک می دهد. روباه نر می تواند به 3 تا 7 بچه آموزش شکار بدهد. علاوه بر این ، روباه نر برای بچه غذا می آورد در حالی که روباه ماده در لانه کنار بچه هایش است.

بچه روباه مادر روباه روباه نینی بامزه

روباه به همراه بچه هایش روباه بچه روباه توله روباه

 

..